Andehit là gì

Hỏi Đáp

CTYPE html> Anđehit là gì, tính chất vật lý, hóa học đại cương – toán học, vật lý, hóa học

Andehit là gì?

I. Andehit – Định nghĩa, Phân loại, Danh pháp

1. Andehit là gì?

– Định nghĩa: Anđehit là hợp chất hữu cơ trong đó phân tử –CH = O gắn với gốc hiđrocacbon, với H hoặc với nhau.

bạn đang xem: Andehit là gì?

Công thức cấu tạo của anđehit là:

Andehit là gì?

– Nhóm -CH = O là một nhóm chức anđehit

Ví dụ: H-CH = O anđehit fomic hoặc metanol

CH3-CH = anđehit axetic hoặc etanyl

C6H5-CH = O benzandehit

O = CH-CH = O anđehit oxalic

Công thức chung của anđehit là:

• CxHyOz (x, y, z là các số nguyên dương; y chẵn; 2 ≤ y ≤ 2x + 2 – 2z; z ≤ x): thường dùng khi viết phản ứng cháy.

• CxHy (CHO) z hoặc R (CHO) z: thường dùng khi viết các phản ứng xảy ra trong nhóm CHO.

• CnH2n + 2-2k-z (CHO) z (k = số liên kết p + số vòng): thường dùng khi viết phản ứng cộng H2, ngoài Br2, …

2. Phân loại anđehit

– Dựa vào cấu tạo gốc hiđrocacbon, người ta chia anđehit và xeton thành ba loại: no, không no và thơm.

Ví dụ: CH3-CH = OCH3 – CH = O ”> thuộc loại anđehit no,

CH2 = CH-CH = O thuộc loại anđehit không no,

C6H5-CH = O thuộc loại anđehit thơm,

CH2-CO-CH3 là một xeton bão hòa,

CH3-CO-C6H5 thuộc loại xeton thơm …

3. Dán nhãn – Cách ghi nhãn Whit

a) tên thay thế

– danh từ thay thế = danh từ hydrocacbon tương ứng + al

b) tên thông thường

– tên thông thường = anđehit + tên axit tương ứng

Tên axit (thay hậu tố “ic” bằng “aldehyde”)

* Chú ý: Dung dịch HCHO 37% → 40% được gọi là: fomanđehit hay fomanđehit.

4. Tính chất vật lí của anđehit

– Chỉ có HCHO và CH3CHO là chất khí. Các anđehit còn lại đều là chất lỏng.

Xem thêm: Lên men là gì – Lên men và những điều bạn chưa biết về quá trình lên men

Anđehit có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol cùng phân tử khối nhưng cao hơn hiđrocacbon có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử.

II. Sửa đổi aldehyde

a) Quá trình oxy hóa rượu chính

R (CH2OH) x + xCuO R (CHO) x + xCu + xH2O

b) điều chế bằng rượu không bền

– Thêm H2O vào C2H2:

C2H2 + H2O CH3FOR

Thủy phân các este rượu không bền thích hợp (anđehit + natri hiđroxit)

CH3COOCH = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO

Thủy phân các dẫn xuất 1,1-dihalogen:

CH3-CHCl2 + 2NaOH → CH3CHO + 2NaCl + H2O

c) Một số phản ứng đặc biệt

2CH3OH + O2 2HCHO + 2H2O

CH4 + O2 HCHO + H2O

2CH2 = CH2 + O2 2CH3FOR

Ngày thứ ba. Làm quen với Andehites

Tạo kết tủa bóng bẩy với AgNO3 / NH3.

– Tạo kết tủa đỏ gạch với Cu (OH) 2 ở nhiệt độ cao.

– Làm mất màu dung dịch nước brom.

(Chỉ có HCHO phản ứng với dung dịch brom, có khí cacbonic giải phóng).

Xem thêm: Kế hoạch kiểm tra là gì – nó hoạt động như thế nào?

Thứ tư. Ứng dụng của Andehit

Formaldehyde chủ yếu được sử dụng để sản xuất polyphenol formaldehyde (chất dẻo), và được sử dụng trong sản xuất thuốc nhuộm và dược phẩm.

– Dung dịch có 37-40% formaldehyde trong nước gọi là formaldehyde hoặc formalin được dùng để ngâm xác động vật, thuộc da, khử trùng, diệt khuẩn …

Chuyên mục: Câu hỏi thường gặp

Comments

Bình Luận